kosarad
(üres)

Játékszabályzat

 

Olajam.hu kuponakció

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKAT ELFOGADOD.

 

1. A KUPONAKCIÓ SZERVEZŐJE

 

Az nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője és lebonyolítója: Schwarczer Kft. - olajam.hu (székhely: 2119 Pécel, Pesti út 123-125.) (a továbbiakban: ”Szervező” és ”Lebonyolító”.

 

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 

2.1 A Játékban kizárólag az a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, és forgalomban lévő gépjárművel rendelkezik, 18. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT magyar állampolgár, illetve a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

(a) a www.olajam.hu weboldalon regisztrál saját nevével, elérhetőségével és gépjárművének adataival, feliratkozik a www.olajam.hu hírlevelére, továbbá az olajam.hu rajongói oldal felületén 2015. április 1. és 2015. szeptember 30. között,a weboldalra belépve a pop-up ablakban és a facebook rajongói oldalon közzétett posztban meghatározott Kuponkódot megadja a http://olajam.hu/regisztracio oldalon profilja létrehozásakor az erre a célra kijelölt mezőben. („Regisztráció”)

(b) Továbbá vásárol bármilyen személyautó vagy motorkerékpár olajat.

(c) A rajongói oldalon minden héten szedán új Kuponkódot tesz közzé a Szervező és a Játékos köteles regisztrációja során az arra a hétre kijelölt Kuponkódot felhasználni.

 

Elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Rajongói oldalhoz csatlakozással a Szervező rendelkezésére bocsátott – a Facebook regisztráció során megadott – személyes adatainak (teljes név, Facebook ID) kezeléséhez.

 

2.2. A regisztrált Kuponkód utólag nem szerkeszthető, módosítható, egy Játékos csak egy Kuponkód beküldésére jogosult a Játék teljes időtartama alatt.

 

2.3. A Játékból ki vannak zárva az olajam.hu dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§. (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

2.4. A Játékosok a www.olajam.hu oldalon történő Regisztráció során megadott adatok alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, stb.) a Szervezőt semmilyen felelősség nem terhel.

 

2.5. Azok a Résztvevők, akik a Játékszabályzatban leírt 2.1.(a)(b)(c) pontjában meghatározott előírásoknak nem felelnek meg, a nyereményre nem jogosultak.

 

2.6. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

 

2.7. A Szervező kizárólag azokat a Kuponkódokat tekinti érvényesnek, amelyek a Szervező Facebook rajongói oldalán, illetve a  www.olajam.hu oldalon található kuponon szerepelnek. Amennyiben a Játékos nem a saját adataival regisztrál, a Játékkal kapcsolatos név, e-mail cím, lakcím vagy szállítási cím, telefonszám, gépjárművek adatai, cégek esetén: cégnév, számlázási cím, adószám használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező/Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

 

2.8. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn

kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező/Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

2.9. A Regisztrációkat és Kuponkódokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

 

2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen más személy adataival és gépjárműadataival vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy járműadatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek/Lebonyolítónak okoztak.

 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

 

A Játék 2015. április 1. napján 12 óra 00 perctől – 2015. szeptember 30. napján 12 óra 00 percig tart.

 

A Kuponkódos regisztrációk és hírlevélre feliratkozás és vásárlás határideje:

 

 1. forduló 2015. április 1. napja 12 óra 00 perc. - forduló 2015. április 8. napja 11 óra 59 perc.
 2. forduló 2015. április 8. napja 12 óra 00 perc. - forduló 2015. április 15. napja 11 óra 59 perc.
 3. forduló 2015. április 15. napja 00 óra 00 perc. - forduló 2015. április 22. napja 11 óra 59 perc.
 4. forduló 2015. április 22. napja 00 óra 00 perc. - forduló 2015. április 29. napja 11 óra 59 perc.
 5. forduló 2015. április 29. napja 00 óra 00 perc. - forduló 2015. május 6. napja 11 óra 59 perc.
 6. forduló 2015. május 6. napja 12 óra 00 perc. - forduló 2015. május 13. napja 11 óra 59 perc.
 7. forduló 2015. május 13. napja 12 óra 00 perc. - forduló 2015. május 20. napja 11 óra 59 perc.
 8. forduló 2015. május 20. napja 00 óra 00 perc. - forduló 2015 május 27. napja 11 óra 59 perc.
 9. forduló 2015. május 27. napja 00 óra 00 perc. - forduló 2015. június 3. napja 11 óra 59 perc.
 10. forduló 2015. június 3. napja 12 óra 00 perc. - forduló 2015. június 10. napja 11 óra 59 perc.
 11. forduló 2015. június 10. napja 12 óra 00 perc. - forduló 2015. június 17. napja 11 óra 59 perc.
 12. forduló 2015. június 17. napja 00 óra 00 perc. - forduló 2015. június 24. napja 11 óra 59 perc.
 13. forduló 2015. június 24. napja 12 óra 00 perc. - forduló 2015. július 1. napja 11 óra 59 perc.
 14. forduló 2015. július 1. napja 00 óra 00 perc. - forduló 2015. július 8. napja 11 óra 59 perc.
 15. forduló 2015. július 8. napja 12 óra 00 perc. - forduló 2015. július 15. napja 11 óra 59 perc.
 16. forduló 2015. július 15. napja 12 óra 00 perc. - forduló 2015. július 22. napja 11 óra 59 perc.
 17. forduló 2015. július 22. napja 00 óra 00 perc. - forduló 2015. július 29. napja 11 óra 59 perc.
 18. forduló 2015. július 29. napja 00 óra 00 perc. - forduló 2015. augusztus 5. napja 11 óra 59 perc.
 19. forduló 2015. augusztus 5. napja 12 óra 00 perc. - forduló 2015. augusztus 12. napja 11 óra 59 perc.
 20. forduló 2015. augusztus 12. napja 12 óra 00 perc. - forduló 2015. augusztus 19. napja 11 óra 59 perc.
 21. forduló 2015. augusztus 19. napja 00 óra 00 perc. - forduló 2015. augusztus 26. napja 11 óra 59 perc.
 22. forduló 2015. augusztus 26. napja 12 óra 00 perc. - forduló 2015. szeptember 2. napja 11 óra 59 perc.
 23. forduló 2015. szeptember 2. napja 00 óra 00 perc. - forduló 2015. szeptember 9. napja 11 óra 59 perc.
 24. forduló 2015. szeptember 9. napja 00 óra 00 perc. - forduló 2015. szeptember 16. napja 11 óra 59 perc.
 25. forduló 2015. szeptember 16. napja 00 óra 00 perc. - forduló 2015. szeptember 23. napja 11 óra 59 perc.
 26. forduló 2015. szeptember 23. napja 00 óra 00 perc. - forduló 2015. szeptember 30. napja 11 óra 59 perc.

 

 

 

 

 

4. A JÁTÉK MENETE: NYERTESEK, NYEREMÉNYEK

 

4.1 Szervező 26 (huszonhat) alkalommal (hetente egyszer, minden szerdán) az Olajam.hu Rajongói oldalán (https://www.facebook.com/pages/Olajamhu/981495748536649?ref=hl) közzé tesz egy képet az aktuális Kuponkóddal, melyet a www.olajam.hu oldalra történő regisztrálása során kell felhasználnia. Amennyiben személyes és gépjárműve adatait, valamint a Kuponkódot helyesen adta meg, továbbá feliratkozott az oldal hírlevélére, a Játékos részt vehet a 4.2 pontban írt sorsoláson. Egy Játékos csak 1 (egy) db Kuponkóddal vehet részt a nyereményjátékban.

 

4.2. Szervező az érvényes regisztrációkat és Kuponkódokat benyújtó Játékosok között összesen 26 (huszonhat) db nyertes Játékost sorsol ki a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással a Szervező székhelyén (cím: 2119 Pécel, Pesti út 123-125.):

 • 2015. április 8. napján 12 óra 00 perckor.
 • 2015. április 15. napján 12 óra 00 perckor.
 • 2015. április 22. napján 12 óra 00 perckor.
 • 2015. április 29. napján 12 óra 00 perckor.
 • 2015. május 6. napján 12 óra 00 perckor.
 • 2015. május 13. napján 12 óra 00 perckor.
 • 2015. május 20. napján 12 óra 00 perckor.
 • 2015 május 27. napján 12 óra 00 perckor.
 • 2015. június 3. napján 12 óra 00 perckor.
 • 2015. június 10. napján 12 óra 00 perckor.
 • 2015. június 17. napján 12 óra 00 perckor.
 • 2015. június 24. napján 12 óra 00 perckor.
 • 2015. július 1. napján 12 óra 00 perckor.
 • 2015. július 8. napján 12 óra 00 perckor.
 • 2015. július 15. napján 12 óra 00 perckor.
 • 2015. július 22. napján 12 óra 00 perckor.
 • 2015. július 29. napján 12 óra 00 perckor.
 • 2015. augusztus 5. napján 12 óra 00 perckor.
 • 2015. augusztus 12. napján 12 óra 00 perckor.
 • 2015. augusztus 19. napján 12 óra 00 perckor.
 • 2015. augusztus 26. napján 12 óra 00 perckor.
 • 2015. szeptember 2. napján 12 óra 00 perckor.
 • 2015. szeptember 9. napján 12 óra 00 perckor.
 • 2015. szeptember 16. napján 12 óra 00 perckor.
 • 2015. szeptember 23. napján 12 óra 00 perckor.
 • 2015. szeptember 30. napján 12 óra 00 perckor.

 

4.3. Nyeremények: Nyertesenként 1 db olajszűrő és 1 db levegőszűrő a Játékos által beregisztrált gépjármű típusához illően.

 

4.4. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

 

5. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

 

5.1 A Szervező a Játék eredményét a 4.2 pontban írt sorsolást követően haladéktalanul a Rajongói oldalon posztban közzéteszi, illetve - a regisztráció során megadott e-mail címe alapján – email-ben értesíti (”Értesítés”). A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő  jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb tizenöt naptári napon belül visszaigazolni a Rajongói oldalnak küldött Facebook privát üzenetben vagy az info@olajam.hu e-mail címen. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult.

 

5.2. A Nyereményt a Játékos kérheti nyereménye postázását vagy személyesen veheti át az olajam.hu székhelyén 2119 Pécel Pesti út 123-125. vagy 1162 Budapest, Szlovák út 134. A nyeremény felhasználására az Értesítéstől számított 30 napig van lehetősége. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a jelen pontban írt határidőn belül sor kerüljön. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt határidőn belül történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező/Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bármely okból át nem vett Nyereményt a sorrendben következő tartaléknyertesnek adja át.

 

5.3. A Szervező kizárja a Játékból azt a Résztvevőt, akinek részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a regisztrációban, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt/Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

 

A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Az egyéb felmerülő költségek (pl.: a rendezvény helyszínére történő utazás költségei, postázási költség) a nyertes Játékost terhelik.

 

7. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

 

7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

 

7.1.1 Szervező, mint adatkezelő a Játékosok által rendelkezésre bocsátott személyes adataikat (név, e-mail cím, lakcím vagy szállítási cím, telefonszám, gépjárművek adatai, cégek esetén: cégnév, számlázási cím, adószám.) az olajam.hu üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelésére, illetve a  webáruházban való vásárláshoz és utánvétes küldeményekhez szükséges adatokhoz használja.

7.1.2 nyertesség esetén nevüket a Szervező/Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

7.1.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

 

7.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik az adatkezelés tájékoztatójában foglaltak szerint történik. Az adatkezelési tájékoztató a http://olajam.hu/adatvedelmi-nyilatkozat oldalon érhető el. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését info@olajam.hu e-mail címem. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

 

A megadott személyes adatok kezelője: Schwarczer Kft. - Olajam.hu

Adatkezelői regisztrációs szám: NAIH-76244/2014.

Az adatok feldolgozását a Szervező végzi.
 

7.3. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

 

 

 

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

8.1 A Regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező/Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

8.2. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

 

8.3. A Szervező/Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező/Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

 

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

 

8.5. Ha a játékos a Regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező/ Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

8.6. Szervező/Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

 

8.7. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

 

8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A játékszabályzat lényeges változásáról a Szervező haladéktalanul értesíti a résztvevőket. A résztvevők ilyen esetben dönthetnek a nyereményjátékban való részvétel folytatásáról.

 

Budapest, 2015. április 1.

Schwarczer Kft. - Olajam.hu

Szervező