kosarad
(üres)

Adatvédelmi tájékoztató

A Schwarczer Kft. (a továbbiakban: olajam.hu) tájékoztatja a www.olajam.hu oldalon regisztrálókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól.

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik. A törvény elérhető az alábbi címen: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

1. A kezelt adatok és érintettek köre

Az érintettek köre: A weboldalon regisztrált valamennyi felhasználó.

 • név
 • e-mail cím
 • lakcím vagy szállítási cím
 • telefonszám
 • gépjárművek adatai
 • cégek esettén:
  • cégnév
  • számlázási cím
  • adószám

2. Az adatkezelés célja

 • Az olajam.hu üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése
 • A webáruházban való vásárláshoz és utánvétes küldeményekhez szükséges adatok

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a www.olajam.hu oldalon regisztrálók önkéntes hozzájárulása.

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a felhasználó regisztrációjával kezdődik és a profil törléséig tart.

5. Az adatok megismerésére jogosultak

 • A személyes adatokat az olajam.hu munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 • Az olajam.hu dolgozói a tárolt adatok egy részét a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaságának adja át kizárólag azon okból, hogy az oldalon megrendelt termékeket eljuttassa a megrendelőhöz. A csomagok a megrendelőhöz való eljuttatásához harmadik személynek kiadott személyes adatok:
  • Név
  • Postázási cím
  • Telefonszám

5. A honlap üzemeltetője

A www.olajam.hu honlapot a Schwarczer Kft. (székhely: 2119 Pécel, Pesti út 123-125.) üzemelteti, az adatokat a www.olajam.hu biztonságos szerveren tárolja.

6. Az érintettek jogai

A regisztráló bármikor jogosult tájékoztatást kérni az olajam.hu által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A regisztráció törlését az ügyfelek az info@olajam.hu email címre megküldött levélben kérhetik. Az olajam.hu a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

Az elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket az olajam.hu a hirlevel@olajam.hu email címről küldi ki. Ügyfeleink a hírlevélról való leirakozásra az oldalra való bejelentkezés után a személyes adatok felületen a hírlevél funkció kikapcsolásával jogosultak megtiltani további hírlevelek küldését.

7. Jogorvoslat

A regisztráló az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

2011. évi CXII. törvény részlet

14. Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye

20. § (1) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

(2) Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

(3) Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a (2) bekezdés szerinti információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

(4) Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

 1. az adatgyűjtés ténye,
 2. az érintettek köre,
 3. az adatgyűjtés célja,
 4. az adatkezelés időtartama,
 5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
 7. ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma, kivéve a 68. § (2) bekezdésében foglalt esetet.